ÚVOD

Spoločnosť KELCOM International spol. s r.o. Bratislava od roku 1991 prináša svojim klientom najnovšie technické prostriedky pre zabezpečenie objektov, majetku a osôb. Spolu s produktami špeciálnej techniky ponúka klientom komplexné riešenia ochrany s využitím najmodernejších technológií a následnú servisnú činnosť.

Špecializuje sa na systémy perimetrickej ochrany, kamerové systémy CCTV, elektronickú zabezpečovacie signalizáciu EZS, elektronickú požiarnu signalizáciu EPS, systémy riadenia prístupu so zameraním na ochranu špeciálnych objektov a špeciálnu techniku ako ochranu pred možným únikom informácií dôverného charakteru.

Ponúka ucelený komplex služieb v oblasti bezpečnostných technológií, t. j. vypracovanie bezpečnostných štúdií a analýz pre objekty s najvyšším stupňom ochrany, spracovanie projektovej dokumentácie, inštaláciu profesionálnej techniky, precíznu montáž, pracovný prístup a servis na najvyššej úrovni, zaškolenie obsluhy a školenia v oblasti bezpečnosti.

Spoločnosť je držiteľom Licencie na prevádzkovanie Technickej služby od Krajského riaditeľstva Policajného Zboru MV SR (oprávnenie na inštaláciu a servis bezpečnostných systémov) a certifikátu o priemyselnej bezpečnosti vydaným Národným bezpečnostným úradom (NBÚ).

Garancia kvality poskytovaných produktov a služieb je daná mnohoročným pôsobením na trhu, širokým spektrom spokojných klientov a vysokým kreditom spoločnosti.